Εκπαιδευτικές εκδρομές με τα παιδιά

Τα παιδιά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες γνωρίζουν και ανακαλύπτουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούνε και μεγαλώνουν.