Το προσωπικό του σχολείου μας σχολικό έτος 2011-2012

Διευθύντρια - Δασκάλα : Καλογιαννάκη Ειρήνη

Δασκάλα  : Γιουλάκη Ελένη

Δασκάλα  : Τριανταφυλλίδου Λύδια

Γυμνάστρια : Σόπογλου Μαρία

Λογοθεραπευτής : Σαββάκη Μαρία

Ειδικό βοηθητικό προσωπικό : Σπυριδάκη Μαρία