Ωρολόγιο πρόγραμμα

 

Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας

 08:00-08:10  υποδοχή μαθητών
08:10-09:40  1η και 2η διδακτική περίοδος
09:40-10:00  διάλειμμα
10:00-11:30  3η και 4η διδακτική περίοδος
11:30-11:45  διάλειμμα
11:45-12:25  5η ώρα